Està protegit en cas d’accident?

Promo Accidents

Perquè tots tenim imprevistos, estigui tranquil amb la seguretat de comptar amb una prestació econòmica en cas de mort o accident.

Ara, per menys de 0,35 € al dia, pot comptar amb una gran assegurança que el cobrirà davant de qualsevol eventualitat, tant al seu àmbit personal com laboral.

Podem oferir-li capitals de 100.000 € en cas de mort o d’invalidesa absoluta en cas de patir un accident, amb una excel·lent cobertura 24 hores del dia, 365 dies a l’any.

Aquesta oferta no té restriccions per edat o professió.